Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

Trenutno ni prostih/razpisanih terminov

Program usposabljanja obsega 10 pedagoških ur 
Datum tečaja je mesečno objavljen na naši spletni strani, lahko pa tečaj organiziramo tudi po dogovoru.

Na tečaj sprejmemo največ 20 kandidatov. Prijave na tečaj sprejemamo preko elektronske prijavnice. V primeru premajhnega števila prijav ima RKS OZ pravico do odpovedi tečaja za voznike motornih vozil.                                          

PRISTOP K IZPITU JE MOŽEN LE S POTRDILOM O PLAČILU IN OSEBNIM DOKUMENTOM. 

Cena tečaja za voznike motornih vozil znaša 28,72 € (DDV vključen). 
Vplačani znesek tečaja velja 6 mesecev  od datuma plačila. (14. člen pravilnika  o opravljanju tečajev in izpitov prve pomoči). 
Vsebina tečaja: 

  • Moralno etična odgovornost posameznika, da pomaga in pravilno ukrepa ob nezgodi. 
  • Skrb za lastno varnost. 
  • Pomen klica na številko 112. 
  • Temeljni postopki oživljanja (položaj nezavestnega, zadušitve s tujki). 
  • Krvavitve (oskrba hude krvavitve, odrgnin, manjših ran, uporaba obližev in povijanja. 
  • Rane. 
  • Opekline. 
  • Zastrupitve in piki. 
  • Nenadna nagla obolenja. 
  • Ravnanje ob poškodbi hrbtenice. 

Predavanje poteka ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj,  temeljnih postopkov oživljanja na lutki ter prikazom uporabe AED (avtomatski  defibrilator). 
Literatura: 
doc. dr. Uroš G.  Ahčan Prva pomoč: priročnik za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2007. 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGE NA RKS - OZ NA TEČAJU: literaturo si lahko izposodite pri nas.  Obrabnina znaša 3,00 EUR, ki jo poravnate ob prihodu na izpit in ob vračilu knjige. 

Uradno potrdilo oz. izkaznico o opravljenem izpitu za voznike motornih vozil prevzamete po opravljenem izpitu v pisarni RKS OZ Ormož v času uradnih ur.
 

©2019 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.