Prva pomoč - obvestilo o tečaju

Obveščamo vas, da se tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil prične v torek, 4. avgusta 2020, ob 16.00, v prostorih RKS OZ Ormož, Ptujska 8 f, 2270 Ormož.

Prijave sprejemamo na telefonski številki 02-7417-050 ali na elektronski naslov ormoz.ozrk@ozrks.si

Ob prijavi navedite ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča.

Prijavite se lahko tudi na naši spletni strani, na orodni vrstici DOGODKI.

Stroški tečaja in izpita se poravnajo

na naslov:                      RKS OZ Ormož, Ptujska 8f,  2270 Ormož

Znesek:                         84,36 €

Številka računa:              SI56   04103-0000271732

Referenca                       SI00   7300

Prva pomoč za gospdarske in negospodarske družbe

Sporočamo vam, da bo tečaj prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe v torek, 14. julija 2020, ob 14.00 v prostorih RKS OZ Ormož, Ptujska 8 f.

Prijave in naročilnice sprejemamo na elektronskem naslovu ormoz.ozrk@ozrks.si

Za vse informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02 7417 050 ali na zgoraj omenjenem naslovu.

Cenik

Cenik posameznih programov prve pomoči (cene so enotne in zavezujoče za  vsa OZ RKS)

Tečaj in izpit PP za bodoče voznike motornih vozil (10 ur) 

84,36

Tečaj in izpit za bolničarje /prostovoljce (70 ur)                           

313,83

Tečaj in izpit PP za delovne organizacije (8 ur)

87,50

Tečaj o uporab  defibrilatorja  (3 šolske ure)                                

27,41

Izdaja dvojnika izkaznice

26,11

Izdaja dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči

RKS OZ Ormož vodi register kandidatov, ki so opravljali izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Registrirani kandidati so ob uspešno opravljenem izpitu prejeli POTRDILO o opravljenem izpitu prve pomoči za voznike motornih vozil.

V primeru, da posameznik potrdilo izgubi, lahko pri RKS OZ Ormož vloži prošnjo za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči.

Postopek za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu je naslednji:

1. Pravilno izpolnite vlogo, ki se nahaja spodaj in jo prinesite ali pošljite:

- osebno na RKS OZ Ormož v času uradnih ur

- po elektronski pošti: ormoz.ozrk@ozrks.si

- po pošti na naslov Ptujska 8 f, 2270 Ormož

2. Izvedite plačilo stroška izdaje dvojnika, ki znašajo 26,11 €. Plačilo lahko izvedete s položnico ali elektronsko preko spletne banke na naslov:

RKS OZ Ormož, Ptujska 8 f, 2270 Ormož
TRR: SI 56 0410 3000 0271 732

Vloga je pozitivno rešena ob pogoju, da je vlagatelj-ica vpisan-a v register opravljenih izpitov  prve pomoči pri RKS OZ Ormož.

Dvojnik lahko prevzamete v roku 8 delovnih dni od predaje vloge osebno v času uradnih ur ali vam ga posredujemo po pošti.

Dvojnika vam ne moremo izdati, če izpita prve pomoči niste opravljali v RKS OZ Ormož ali če se podatki v vaši vlogi ne ujemajo s podatki iz registra.

Kontakt: ormoz.ozrk@ozrks.si
 

Poslanica ob svetovnem dnevu prve pomoči 2018

8. september 2018

PRVA POMOČ OB PROMETNI NESREČI

Svetovni dan prve pomoči je dan, ki ga že tradicionalno obeležujemo v Sloveniji skupaj z več kot 100 državami po svetu.  Prvič so ta dan obeležili leta 2000 na pobudo 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa.  Pobuda je bila zelo dobro sprejeta. Že v nekaj letih je pobuda dobila svetovno dimenzijo. Svetovna družba se namreč vse bolj zaveda  pomena in  nenadomestljivosti pomoči človeka človeku. Nudenje prve pomoči pomoči potrebnim je zagotovo najplemenitejše humano dejanje, ki si zasluži vsesplošno pozornost, ozaveščanje, motiviranje in podporo .

Tema letošnjega Svetovnega dneva prve pomoči je PRVA POMOČ OB PROMETNI NESREČI. Zaradi telesnih poškod, ki so nastale zaradi prometnih nesreč, po svetu umre kar 1,25 milijona ljudi letno, kar je več kot polovica prebivalcev Slovenije.  Zaradi številnih intenzivnih preventivnih akcij in ukrepov ter povečanja prometne varnosti se v Sloveniji  število žrtev prometnih nesreč postopoma zmanjšuje, še vedno pa jih je vsako leto več kot 100. V zadnjih 20 letih je v prometu pri nas ugasnilo 4.045 življenj.

Po številu smrtnih žrtev so prometne nesreče deveti najpogostejši vzrok smrti. Študija Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da bo brez ustreznega ukrepanja do leta 2030 sedmi najpogostejši vzrok smrti. 

Po celi državi, Evropi in svetu potekajo številni projekti in aktivnosti za znižanje števila smrtnih žrtev v prometu. Cilj prizadevanj je nič smrtnih žrtev na cestah, žal zaenkrat še zelo oddaljen.

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca si prizadeva, da bi s preventivno dejavnostjo vplivala na zmanjšanje števila prometnih nesreč in posledično smrtnih žrtev le teh; hkrati pa stremi k opolnomočenju posameznikov za nudenje prve pomoči v prometnih nesrečah.

Številne raziskave so pokazale, da hitra prva pomoč pozitivno vpliva na preživetje ponesrečenih, zmanjša število in trajanje hospitalizacij, ter pomembno prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju in večji kakovosti življenja po zaključenem okrevanju.

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je ob tej priložnosti pripravila vprašalnike in ostalo gradivo, ki posameznika spodbuja k razmišljanju in preventivnim dejanjem za vsakodnevno uporabo.  Predvideno je anketiranje učencev v šolah, kandidatov za vozniški izpit pred tečajem prve pomoči in udeležencem na javnih dogodkih. Anketiranje bo potekalo od 8. do 21. septembra 2018. Vprašalniki  so univerzalni zato nam bodo rezultati pokazali primerjalno sliko stanja zavedanja in osveščenosti po celem svetu.

V okviru letošnjega svetovnega dneva prve pomoči so se prostovoljci v dveh območnih združenjih RKS pridružili opozarjanju osnovnošolcev na nevarnosti na poti v šolo, na številnih stojnicah po Sloveniji po bodo RKS-OZ prikazovala temeljne postopke oživljanja z uporabo AED ter ozaveščanjem mimoidočih o pomenu nudenja prve pomoči v primeru prometne nesreče.

Ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki svoj prosti čas in znanje posvečajo reševanju življenj.

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.