Širjenje znanj

Širjenje znanj je program, ki opredeljuje sklop dejavnosti, usmerjenih v skrb za poznavanje in promocijo mednarodnega humanitarnega prava, načel, na katerih temelji Gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ter njegove vloge in pomena.
Širjenje znanj je dejavnost, ki je tesno povezana z vsemi področji delovanja Rdečega križa Slovenije, predvsem pa je širjenje znanj skrb za ohranjanje identitete Rdečega križa.

V skladu s priporočili mednarodnih konferenc Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter lastnimi ocenami potreb je program širjenja znanj v srednjeročnem načrtu namenjen predvsem poglabljanju znanja mladih članov, mentorjev v šolah, novih prostovoljcev, pripadnikov oboroženih sil, zdravstvenih delavcev, pedagogov in predstavnikov medijev.

Izobraževanje, ki ponavadi poteka v obliki predavanj, seminarjev in delavnic, zajema zgodovino in strukturo Gibanja Rdečega križa, njegovo vlogo v vojni in miru, temeljna načela, uporabo znaka Rdečega križa ter temeljno znanje o Ženevskih konvencijah in mednarodnem humanitarnem pravu. Posebna skrb pa je namenjena usposabljanju predavateljev in organizatorjev izvajanja programa širjenja znanj na terenu.

Več o mednarodnem humanitarnem pravu najdete na spletni strani Mednarodnega odbora Rdečega križa.

vir: www.rks.si

Zgodba o Henryju Dunantu

Zloženka Zgodba o Henryju Dunantu je nastala z namenom razdeljevanja ob Tednu Rdečega križa v zdravstveno vzgojnih kotičkih osmih vrtcev, ki jih z gradivi o zdravem načinu življenja oskrbujemo že drugo desetletje. Prav tako jo uporabimo, ko z Gibanjem Rdečega križa in Rdečega polmeseca seznanjamo naše najmlajše.

Pripete datoteke

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.