Društvo Spominčica Ormož

Društvo Spominčica Ormož

Spoštovani,

ob 21. septembru - Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni

vas vabimo v

petek, 20. septembra 2019, ob 18.00,

v Belo dvorano Grajske pristave v Ormožu

na predstavitev zbornika

Spominčica Ormož – 10 let

zbornik bo predstavila Majda Keček

in

predavanje z naslovom

Demenca včeraj – danes – jutri

predavala bo prim. asist. Mojca Muršec dr. med., spec. psih.

Vljudno vabljeni

Spominčica Ormož - 2018

Letošnje leto je za Društvo Spominčica Ormož jubilejno leto. Mineva namreč deset let od ustanovitve društva. Osnovno poslanstvo društva je pomoč obolelim za demenco in njihovim svojcem. Pri ustanovitvi društva nam je bil v veliko oporo  danes,  žal, že preminuli dr. Aleš Kogoj.

Društvo Spominčica  je nevladna organizacija, pravna oseba, organizirana v skladu z Zakonom o društvih in ima tudi svoje akte in organe.

Iz demografskih podatkov izhaja, da se življenjska doba populacije daljša, vedno več je starejših od 65 let, s tem pa se tudi število oseb obolelih za demenco povečuje, starost predstavlja namreč največje tveganje za demenco.

Ocenjujemo, da je v Sloveniji za demenco obolelih že več kot 32.000 oseb, v Evropi živi približno 10 milijonov, na svetu pa že skoraj 50 milijonov oseb obolelih za demenco. Zaskrbljujoč pa je vsekakor tudi podatek, da bi se naj v  naslednjih dveh desetletjih to število podvojilo.

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki jo povzroči propadanje možganskih celic , odgovornih za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja in presoje. Kaže se kot upad kognitivnih funkcij in sicer do te mere, da oseba ni več sposobna skrbeti zase. Bolezen traja v povprečju 10 do 15 let in poteka skozi različne faze, za katere so značilni tudi številni različno izraženi simptomi, psihične in vedenjske spremembe posameznika. V grobem delimo faze na zgodnje, srednje in pozno obdobje. Ne glede na posamezne faze bolezni  se moramo zavedati, da se  moramo osebi z demenco prilagoditi mi kajti ona se nam več ne more.

Po navadi se začne bolezen neopazno, prve neznačilne simptome često spregledamo in jih velikokrat pripisujemo starosti in značajskim lastnostim posameznih oseb, nehote pa jim tako lahko naredimo tudi hudo krivico. V pozni fazi postane dementna oseba popolnoma odvisna od pomoči okolice.

Danes, žal še vedno ne vemo pravega vzroka za nastanek demence, nimamo pa tudi ustreznega zdravila, s katerim bi lahko bolezen pozdravili. O sami bolezni, njenih značilnostih, prepoznavanju prvih znakov demence, o ustreznem sporazumevanju z osebami z demenco, pa tudi o pravicah dementnih oseb pa vemo že veliko. Pomembno vlogo pri tem ima vsekakor tudi širša lokalna skupnost, ki lahko z ustreznimi informacijami, izobraževanjem, kvalitetnimi in dostopnimi servisnimi dejavnostmi (zdravstvene, socialne, družabne storitve,…) omogoči kvalitetnejše življenje dementnih oseb in razbremenitev njihovih svojcev, za katere je oskrba teh oseb zelo obremenjujoča. Na tak način bomo tudi omogočili, da bodo dementne osebe čim dalj časa ostale v domačem okolju, kar je za njih najbolj humano za družbo pa tudi najceneje.

V društvu sledimo tudi priporočilom Alzheimer Europe  in Alzheimer  DISEASE Internacional, da je potrebno povečati ozaveščenost javnosti, prepoznavanju prvih znakov demence in destigmatizacijo. Področje demence v Sloveniji ureja Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2025. Njen glavni cilj je pravočasna diagnoza bolezni, dostopnost do kakovostne obravnave, kakovostno zdravljenje in vzpostavitev pomoči njihovim svojcem.

V sodelovanju z društvom Spominčica  Alzheimer Slovenija  v okviru projekta Za demenci prijazno družbo smo se vključili tudi v mrežo vzpostavitve Demenci prijaznih točk.

V mesecu aprilu smo tako v Ormožu odprli dve demenci prijazni točki in sicer prvo na Območnem združenju Rdečega križa Ormož in drugo v Centru starejših občanov Ormož.

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem ostalim zainteresiranim v lokalni skupnosti. Na demenci prijazni točki lahko dobite koristne informacije o tem kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco, kako ukrepati če opazimo osebo v stiski, kam se obrniti po nasvet, pomoč,…

V skladu s Programom dela za leto 2018 smo organizirali izobraževanja za strokovne delavce in širšo javnost, delavnice, info točke, sodelovali smo tudi z mediji in ostalimi društvi v okviru Spominčice Alzheimer Slovenija.

Med pomembne dogodke štejemo vsekakor usposabljanje za strokovne delavce, sodelavce in druge zainteresirane, ki smo ga organizirali v okviru projekta Za demenci prijazno skupnost. Usposabljanje je potekalo 12.4.2018 v prostorih Grajske pristave. Udeležilo se ga je 68 slušateljev. Osrednji namen usposabljanja je bil seznanitev udeležencev o demenci, poteku bolezni, simptomih, kognitivnih motnjah, pravicah dementnih oseb, o sporazumevanju z osebami z demenco, oskrbo v skupnosti, strokturiranje vsakdana oseb z demenco. Predavali so strokovnjaki, ki se s to problematiko ukvarjajo v slovenskem prostoru: Prof. dr. Zvezdan Pirtošek – Katedra za nevrologijo,  Jure Markič – predstavnik Urada Varuha človekovih pravic, David Krivec – predstavnik Spominčice  Alzheimer Slovenija, Iriš Kurnik iz doma Hmelina, Amir Crnojević – Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Milena Novak, Marija Kokol, Majda Keček – predstavnice Spominčica Ormož.

Pomembno usposabljanje smo organizirali tudi 21.6.2018 v CSO v Ormožu. Namenjeno je bilo zlasti svojcem, prostovoljcem in drugim zainteresiranim. Poudarek je bil na predstavitvi projekta Za demenci prijazno skupnost, o komunikaciji z osebami z demenco, predstavili pa smo tudi družabne igre in vaje za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Sodelovali so dr. Maja Trošt – Katedra na nevrologijo, Alenka Virant in Maja Jurjevčič – Spominčica  Alzheimer Slovenija, Marija Kokol n Majda Keček – Spominčica Ormož.

Že tradicionalno pa smo obeležili tudi 21. september Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.

Na ta dan smo organizirali pred trgovskim centrom Holermus in na Kerenčičevem trgu v Ormožu stojnice, kjer smo delili zdravstveno vzgojni material in ozaveščali mimoidoče o demenci. Zvečer smo v dvorani Grajske pristave organizirali predavanje  za širšo in strokovno javnost z naslovom Demenca z druge strani, predavala je  prim.dr. Mojca Muršec.  Temo  smo tokrat posvetili zlasti svojcem in oskrbovalcem oseb z demenco. Ti se namreč velikokrat znajdejo v hudih stiskah, ki jih lahko pripeljejo tudi do izčrpanosti in  izgorelosti.

V okviru društva skrbimo tudi za naše člane, omogočamo jim različna izobraževanja, pomembna pa so tudi druženja kjer si izmenjujemo izkušnje in polnimo energijo. V ta namen smo organizirali tudi ogled doma Hmelina v Radljah. Seznanili smo se z njihovim načinom dela, najbolj pa nas je navdušil njihov Tematsko senzorični park , ki pozitivno vpliva na kvaliteto bivanja njihovih stanovalcev. Celoten park je ograjen in se razprostira na površini okrog 1 hektarja ter ponuja več kot 500 metrov urejenih pohodnih površin. V njem se prepletajo številni elementi narave in različne površine kot so zemlja, umetna trava, trava, les, beton, pesek, kamenje. Tlakovane poti, speljane v obliki osmice stanovalca vedno pripeljejo nazaj v dom. Ograjenost parka in zasnova poti omogoča prosto in varno gibanje po celotni površini parka, ki so zboleli za boleznijo demenca.

Predsednica društva

Majda Keček

Odprtje demenci prijazne točke; predsednica Društva Spominčica Ormož Majda Keček (desno) in Štefanija L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica.

Odprtje demenci prijazne točke; predsednica Društva Spominčica Ormož Majda Keček (desno) in Štefanija L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica.

Strokovna ekskurzija članov društva v dom Hmelina, Radlje ob Dravi.

Strokovna ekskurzija članov društva v dom Hmelina, Radlje ob Dravi.

Obeležitev svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni.

Obeležitev svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni.

Pripete datoteke

©2019 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.