Poslanstvo

Območno združenje Rdečega križa Ormož (OZ RK Ormož) je prostovoljna, samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna organizacija, ki deluje na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

OZ RK Ormož sestavljajo Krajevne organizacije Rdečega križa (KO RK) in aktiv Carrera ter delujejo kot metoda dela - osnova delovanja so Statut OZ RK Ormož, Statut RKS in Zakon o Rdečem krizu Slovenije. (UL RS st.:7/93).

Območno združenje Rdečega križa Ormož sestavljajo naslednji organi :
- Zbor ćlanov OZ RK Ormož, kot njegov najvišji organ, ki ga sestavljajo zastopniki iz vseh KO RK,

- Območni odbor,

- Nadzorni odbor,

- Častno razsodišče.


Območni odbor OZ RK Ormož šteje 11 članov, nadzorni odbor šteje 3 člane in častno razsodišče 3 člane.

Za pravočasno in uspešno izvajanje nalog in zadolžitev s strani organov OZ RK Ormož je zadolžena strokovna služba, ki jo sestavljata dve zaposleni.
Kot pomoč pri delu v posameznih humanitarnih programih so vključeni prostovoljke in prostovoljci ter občasno občani, ki opravljajo družbeno koristno delo in brezposelne osebe preko programa usposabljanja na delovnem mestu.

Kontakt:
telefon: 02- 7417 -050

elektronski naslov: ormoz.ozrk@ozrks.si

Strateški cilji

  • Utrditi in razvijati humanitarno poslanstvo in krepitev ugleda
  • Ureditev in razvoj tradicionalnega programskega okolja delovanja
  • Utrjevanje organizacijsko statusnega okolja delovanja
  • Zagotovitev in stabilizacija virov financiranja
  • Zagotovitev stimulativnih pogojev za zaposlovanje kadrov
  • Krepitev vloge OZRK Ormož v družbenem prostoru
  • Vplivanje na stimulativno urejeno sistemsko pravno okolje

Krajevne organizacije Rdečega križa

ORMOŽ JOŽICA JURKOVIČ
VELIKA NEDELJA MILENA NOVAK
PODGORCI VLADO GREGOREC
IVANJKOVCI ANTON ZADRAVEC
KOG JULIJA ČURIN
VINSKI VRH MAJDA VOGRINEC
SREDIŠČE OB DRAVI NIVES IMEROVIČ
SVETI TOMAŽ JOŽICA RAJH
RAKOVCI

PETRA PRELOGAR

HERMANCI DEJAN VNUK
AKTIV CARRERA IVANKA PUKLAVEC
©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.